Cierny hranaty stojan 

Cierny haranaty stoojan v pocte 13ks 

Zlatý oblý stojan

Zlatý oblý stojan výška 67cm 5e/ks 

Zlatý hranatý stojan

Zlatý hranatý stojan výška 63cm 5e/ks 

Vysoká váza 

Vysoká valcová váza výška: 50cm, 60cm 3e/ks 

Vysoká váza 

Vysoká sklenená váza výška: 60cm, 70cm, 80cm 3e/ks - 4e/ks